Privacy

Van Groningen Sloopwerken BV respecteert de privacy van zijn opdrachtgevers en gebruikers. Hieronder staat vermeld hoe Van Groningen Sloopwerken BV de persoonlijke gegevens die u aanlevert verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Privacyverklaring

Bent u een (potentiele) klant cq opdrachtgever dan gebruiken wij de gegevens voor het maken van een offerte, de uitvoering van een project, de facturatie en de communicatie over het project

Bent u een (potentiele) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst.

Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking van deze gegevens zoals ze omschreven staan in deze privacy verklaring.

De gegevens die wij van u verwerken zijn:

  • Voor en achternaam of handelsnaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Overige gegevens die Van Groningen Sloopwerken BV verzamelt zijn:

  • Gegevens over objecten waar Van Groningen Sloopwerken BV werkzaamheden moet gaan verrichten
  • De inhoud van uw communicatie met ons als u ons benaderd via email, post of social media.

We verwerken u persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Communicatie over (aanvraag)opdracht, toesturen offertes, overeenkomsten, uitvoering van de overeenkomst en facturen.

 Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn dan wel op grond van de wet is vereist. In het algemeen zal dit tot 8 jaar na het einde van onze werkzaamheden zijn, indien de werkzaamheden na uitbrengen van offerte uitgevoerd zal gaan worden.

Indien u geen gebruik wenst te maken van onze offerte zullen de gegevens uiterlijk één jaar na ons contact verwijderd worden,

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij bewaren en indien u dit wenst kunt u deze gegevens laten aanpassen of verwijderen door hier een verzoek voor te sturen naar

Van Groningen Sloopwerken BV 
Pascal 32
3241 MB Middelharinis
Op per mail administratie@vangroningensloopwerken.nl

Doorgifte aan derden

Soms is het noodzakelijk om gegevens te delen met derden te denken aan verzekeringsmaatschappijen, controlerende instellingen, boekhouder etc. Dit gebeurt om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Met bedrijven die, als derden gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om zorg te dragen voor een zelfde niveau van beveiliging van de gegevens.

Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. De gegevens worden om die reden aan onze provider verstrekt.

 Sociale media                    

Website

Op onze nieuwe website die medio 2019 zal verschijnen zal een contactformulier geplaatst worden. Indien u dit invult en naar ons verstuurd worden de gegevens die u naar ons stuurt bewaard zolang als nodig is om de vraag af te handelen.

Het staat Van Groningen Sloopwerken BV vrij om op elk moment de privacyverklaring te wijzigingen. Indien we dit doen zal de nieuwe versie op de site worden gepubliceerd.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to site admins
Problem displaying Facebook posts.

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460